Chewpy

Met machine learning het vegetarisme dichter bij mensen brengen.

https://chewpy.com

Voor veel mensen is het lastig om vegetarisch te eten omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Met Chewpy wilde we dit makkelijk maken voor mensen. Een app op je telefoon die jou op de gewenste dagen recepten geeft die bij jou passen.

De backend is gemaakt als REST Api in Laravel met daarbij een CMS frontend in Vue en Bootstrap. De technieken die hierbij zijn gebruikt;

 • Clean Architecture
 • Clean Code
 • Repository Pattern
 • TDD

Software Development

 • Cloud computing, microservices, APIs, full stack web apps
 • Hybrid mobile apps with Flutter

Technologies

 • JS&TS (React/Vue/Svelte)
 • PHP (Laravel)
 • Java/Kotlin
 • GoLang

Future Ventures (Teach myself in 2020)

 • Scalable distributed systems (infrastructure, networks, microservices, kubernetes)
 • Creating mobile applications in Flutter
 • Working more with Graphql
 • Become better at solving algorithmic problems.

Projects currently working on

 • Scrum application in React/Go with Graphql
 • Seedbox in Kubernetes
 • A recipe webapp for the secret recipes of my family
 • CRM application with Laravel/TailwindCSS/Livewire/AlpineJS
 • Learning to be a better writer
© Copyright - 2020 - Source on github- Built on August 26th, 2020